Usługi

Wykonawstwo:

 •     napowietrzne i kablowe sieci elektroenergetyczne SN 15kV i nn
 •     napowietrzne i kablowe przyłącza elektroenergetyczne SN 15kV i nn
 •     stacje transformatorowe 15/0,4 kV
 •     wewnętrzne linie zasilające
 •     napowietrzne i kablowe oświetlenie uliczne
 •     zasilanie placów budowy
 •     odbiory techniczne
 •     nadzór
 •     badania, pomiary
 •     doradztwo elektroenergetyczne

Inne usługi:

 •     wykonywanie przewiertów sterowanych maszyną typu Ditch.Witch JT 922,
 •     wykonywanie przecisków maszyną Max k180s firmy Terma
 •     wykonywanie przecisków maszyną Terra Hamer T130, T140,
 •     wynajem koparki Caterpillar 432E,
 •     wynajem minikoparki Bobcat x119