O Firmie

Firma TJ’S Oil Polska Sp. z o. o. jest kontynuacją działalności firmy ELEN HOLDING Sp. z o. o. i  ELEN Sp. z o. o., która istnieje od 1990 roku i od początku jej właścicielem jest Józef Hamuda.

W okresie wieloletniego istnienia firma wykonywała roboty na zlecenie takich inwestorów jak:

 •     RWE Stoen Operator Sp. z o. o.
 •     STOEN S.A.
 •     Zakład Energetyczny Warszawa Teren S.A.
 •     Zakład Energetyczny  Lublin S.A.
 •     Zamojska Korporacja Energetyczna S.A.
 •     oraz innych podmiotów gospodarczych i osób prywatnych.

Zakres wykonywanych prac to przede wszystkim budowa linii SN-15kV i nn oraz  stacji transformatorowych 15/0,4 wraz z instalacjami.

Nasza wiedza, doświadczenie oraz sprzęt którym dysponujemy pozwala nam na szybkie  i rzetelne realizowanie prac związanych z zasileniem obiektów:

 •     przemysłowych
 •     mieszkalnych
 •     gospodarczych
 •     przyłączy kablowych SN i nn
 •     linii  napowietrznych SN i nn
 •     likwidowanie kolizji elektroenergetycznych

Firma posiada  doskonały zespół doświadczonych  inżynierów i wykwalifikowanych pracowników, którzy posiadają solidne przygotowanie do zawodu.